2016

 

 

Vessel of Sake

Client : Nakagawa Masashichi Shoten

Project Team : Nousaku, Gyokusen-do, Jun Nakagawa

Design : Keita Suzuki / PRODUCT DESIGN CENTER