NORM

2015 - 2016

 

CLIENT : KDDI

DESIGNER : KEITA SUZUKI

PHOTOGRAPHER : KENTAUROSU YASUNAGA